PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA

Član 1.
Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta cmlhome.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.
Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu cmlhome.rs izvrši kupovinu.

Član 3.
Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 4.
Na robu kupljenu kod Prodavca potrošač reklamaciju može izjaviti na jedan od sledećih načina:
• Fizičkim dolaskom u prodajni salon: usmenim izjavljivanjem reklamacije, predajom pismenog podneska i predajom pismenog podneska na trajnom nosaču zapisa (CD),
• Pismom, na adresu Prodavca na adresi Hadžićeva 112, 18360 Svrljig, sa naznakom: Za službu reklamacija
• Telefonom, pozivom na broj 018 821 071 ili 018 823 666
• Elektronskom poštom na adresu [email protected].

Član 5.
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:
a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
b. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku – REKLAMACIONI LIST
c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 6.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u nakraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Član 7.
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:
a. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće
b. Vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.

Član 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18.12.2018.

Ovde možete preuzeti reklamacioni list.

BESPLATNA DOSTAVA

Za narudžbine veće od 12.000rsd

BRZA DOSTAVA

Proizvodi će biti dostavljeni u roku od 15 dana

KORISNIČKA PODRŠKA

Naš tim podrške Vam odgovara u roku od 24h